JÄRJESTELMÄ UMPISÄILIÖLLÄ

Tässä järjestelmässä WC-vedet kerätään lokasäiliöön talteen.

WC-vesien kerääminen umpisäiliöön on joskus ainoa vaihtoehto.

On kohteita, esimerkiksi alueilla joilla kunnan ympäristösuojelumääräykset kieltävät WC-vesien käsittelyn tontilla,  joissa umpisäiliö WC-vesille voi olla ratkaisu. Jäljellejäävät harmaat vedet käsitellään imeytys tai maasuodatusjärjestelmässä.

 

Umpisäiliömme ovat tyyppihyväksyttyjä – pitkä ja turvallinen käyttöaika on sinulle taattu.

 

ST 3000L - LVI-nro 362 41 32

Tyyppihyväksytty umpisäiliö,  3 m³/3,5m³, WC-vesille. Helppo kuljettaa ja tyhjentää.

 Mahdollisuus ottaa säiliön päältä tuleva sisääntulo käyttöön. Säiliön tilavuus kasvaa 3500l 

Tyyppihyväksyntätodistus 0472 SWEDCERT 1355

aöflkaödfjöajöfjajföasjfajsdfjaösdfjaösdjfaösjföakjödfkj