IMEYTYS

Maailman helpoin imeytys rakentuu IN-DRÄN Plus moduuleista. Se on kehittynein kolmannen sukupolven imeytysratkaisu, johon ei tarvita sepeli- tai sorakerrosta lainkaan. Tehdasvalmis järjestelmä imeytykseen.
NÄIN SE TOIMII

Imeytyksessä jätevesi puhdistuu kolmessa vaiheessa.

 

1. Mekaaninen vaihe – saostussäiliö erottelee kelluvat ja uppoavat jakeet, sekä tasaa kuormituksen. Saostussäiliön huoltotoimenpide on loka-auto tyhjennys säännöllisesti kerran tai kaksi vuodessa.

 

2. Biologinen vaihe – imeytyskentässä jätevedestä puhdistetaan orgaaninen aines, typpi ja iso osa fosforista sitoutuu maa-aineksiin sekä vesi hygienisoituu. puhdistettu vesi imeytyy suoraan 

 

3. Kemiallinen vaihe – tarvitaan vain silloin kun lähes kaikki fosfori määrätään poistettavaksi. Fosfori sidotaan tällöin kemiallisesti saostusaineella saostussäiliöön muun lietteen kanssa. Huolto tapahtuu sisätiloissa vaihtamalla annostelijayksikköön uusi kanisteri tyhjentyneen tilalle.